adatkezeles - Cirkusz jegyek a Hungária Nagycirkusz előadására!

Tartalomhoz ugrás

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja
Hungaria Nagycirkusz (2212 Csévharaszt, Kisfaludy u. 4) a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára  nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden  adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti  jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott  elvárásoknak.

A Hungaria Nagycirkusz fenntartja magának a jogot  jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az  esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
Hungaria Nagycirkusz a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden  olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok  biztonságát garantálja.
Hungaria Nagycirkusz az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
 
Az adatkezelő adatai
Név: Ádám Henrik e.v.
Székhely: 2212 Csévharaszt, Kisfaludy u. 4
Cégjegyzékszám: HU-68009786
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Adószám: HU68009786
Telefonszám: 06 /30 5338853
Jegyfoglalás: info@hungarianagycirkusz.hu
E-mail: hungarianagycirkusz@gmail.com

A kezelt személyes adatok köre
2. A foglalás során megadandó személyes adatok
Név *
E-mail *
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
Technikai adatok
A Hungaria Nagycirkusz a személyes adatok  kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai  eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
– változatlansága igazolható (adatintegritás);
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Hungaria Nagycirkusz az adatkezelés során megőrzi
– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a  jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a  kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos  eszközök.
Cookie-k (Sütik)
A sütik feladata
– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek  felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor,  így nem kell újra begépelni őket;
– megkönnyítik a weboldal használatát;
– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók  maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Hungaria Nagycirkusz weboldalát, használhassák annak funkcióit. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet  (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája  automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A weboldalon alkalmazza a  Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics  statisztikai célú szolgáltatás használatával a Hotelinfo Kft.  információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan  használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a  felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik  szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt  más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem  törli őket.
 
Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
Általános adatkezelési irányelvek
A Hungaria Nagycirkusz tevékenységének  adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az  érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában  visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy  körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik  kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. A Hungaria Nagycirkusz a neki megadott személyes  adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az  azt megadó személy felel.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete  (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok  kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad  áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
– 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 1/391-1400
Fax: 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

2018. május 25.
Vissza a tartalomhoz